Aktualizace statického softwaru RIBtec BEST 21.0 Build 10072021

vydali jsme aktualizaci softwaru RIBtec BEST. Stažení a instalace této aktualizované verze 21.0 Build 10072021 je okamžitě možné přes systém automatizovaných aktualizací > AutoUpdate RIBTEC® (PDF), nebo stažením z FTP přes tento odkaz > na dílčí instalační balík podskupiny produktů RIBtec.
 
Změny v BEST 21.0 Build 10072021 (změny oproti předchozímu Build 16042021):
 • Všeobecně - Prostředí:
  - V případě sloupu s excentrickými úseky se v některých případech nepřenášelo do výpočetního jádra korespondující momentové zatížení.
 • Všeobecně - Výpočet:
  - Ve výpočtu zatížení základu se nezohledňovala v některých případech vlastní tíha.
 • BETON – Prostředí:
  - Standardní šablona nových projektů má nastavený automatický výpočet imperfekce a vypnuté posouzení deformací na MSP.
  - Vzhledem k tomu, že verze 21.0 momentálně nepodporuje typ imperfekce "šikmá poloha", nastavuje se při importu starších projektů BEST imperfekce na typ „afinně ke vzpěru“.
  - Na pásu karet záložky Výpočet/Výstup byla opět aktivována možnosti "Jen rozhodující Ed“, čímž se následně protokolují pouze relevantní návrhové kombinace.
 • BETON – Výpočet:
  - Úprava interních konvergenčních kritérií návrhů a výpočtů pro dosažení úspěšného řešení v případech, které dříve divergovaly.
  - Na panelu Vlastnosti, v části posudky lze nyní aktivovat přepínač „Stabilita polohy“, což následně umožňuje tvorbu příslušných návrhových kombinací, pro které následně probíhá posouzení.
  - Pro účely termické analýzy při posouzení požární odolnosti zónovou metodou lze nově zadat hustotu betonu v surovém stavu. Ve výpočtu teplotního snížení pevnosti betonu se rovněž zohledňuje druh kameniva, který se nastavuje v panelu materiálu betonu.
 • BETON – Návrhy:
  - Ve výpočtech požární odolnosti zónovou metodou se nezohledňuje kombinace na dotvarování sestavená pro účely výpočtu za běžné teploty. Aplikované pracovní diagramy napětí-přetvoření betonu při vysokých teplotách totiž vliv dotvarování již explicitně obsahují.
 • BETON – Protokol:
  - V přehledu nutné výztuže se nyní rovněž uvádí i smyková výztuž.
  - Pokud existovali požární návrhové kombinace, pak se finální posouzení únosnosti průřezu pro základní kombinace provádělo chybně pro pracovní diagramy za vysoké teploty.
 
Děkujeme za spolupráci a doporučujeme používání aktuálních programových verzí RIBTEC® 21.0.
 
Váš team RIBTEC®
 
UPOZORNĚNÍ: pro funkčnost aktuálních verzí 21.0 je nutná licenční autorizace s oprávněním na verze 21.0.
Autorizaci s vyšším číslem verze získáte buď bezplatně na základě > servisní smlouvy s RIB, anebo zpoplatněnou aktualizací starší verze. V tomto případě si od nás nezávazně vyžádejte > cenovou nabídku aktualizace.
 
 
Kontaktujte nás
 
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00 Praha 4
Tel: +420 241 442 078
E-mail: info@rib.cz
Web: rib.cz
 
Odkazy
 
Produkty
Aktuality
Akční nabídky
Reference
DOWNLOAD
GDPR
 
Všeobecné
 
Tyto emaily Vám jsou zasílány na adresu unknown@unknown.invalid.
 
Pokud si již dále nepřejete dostávat tyto novinky, pak jejich příjem odhlaste zde. 
 
Impressum
 
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99, CZ-140 00 Praha 4
email: info@rib.cz
Jednatelé: Christian Höntschke, Libor Svejda
Městský soud Praha, Rg.C 57959
IČO: 25648764, DIČ: CZ 25648764
 
 
Pro jisté doručování našich Newsletterů si prosím uložte tuto adresu odesílatele do Vašeho adresáře. Pokud používáte Google Mail, pak si nastavte tento Newsletter jako "důležitý".