Aktualizace statického softwaru RIBgeo RTwalls 21.0

vydali jsme aktualizaci softwaru RIBgeo RTwalls. Stažení a instalace této aktualizované verze 21.0 Build 02072021 je okamžitě možné přes systém automatizovaných aktualizací > AutoUpdate RIBTEC® (PDF), nebo stažením z FTP přes tento odkaz > na dílčí instalační balík podskupiny produktů RIBgeo.
 
Změny v RTwalls 21.0 Build 02072021 (změny oproti předchozímu Build 25032021):
 • Prostředí:
  - V případě neexistence licence funkčního rozšíření o návrhové kombinace se v některých případech nepřiřazovalo nastavení návrhové situace ke stavební fázi (NS-P, NS-T atd.). Dále mohl být poslední sloupec v tabulce návrhových kombinací pro stavební fáze zavádějící, pokud existovali pouze automatické kombinace. Nyní v těchto případech následuje hlášení a návrhovou situaci lze rovněž přiřazovat na panelu vlastností v možnostech stavební fáze.
  - V panelu materiálů vrstev zeminy se položky seřazují nezávisle na velkých a malých písmech.
  - Seznam materiálů v databance se zobrazuje nově abecedně.
  - Po provedení výpočtu se kótují spočtená délka stěny plus přídavek její délky. Pokud nebyl proveden výpočet, pak se kótuje počáteční hloubka iterace, která může být přímo upravená nakliknutím.
  -Betonová výplň se již standardně neposuzuje jako klenba.
  - Interaktivní změna rozměrů nakliknutím kóty nefungovala vždy spolehlivě.
  - Schéma v podokně Půdorys a Převázka nebylo po změně úseku změny aktualizováno, nýbrž až po provedení výpočtu.
  - Při volbě možnosti vrstvy zeminy „gama.w nastavit na standardní hodnotu“ se v tabulce „Vrstvy zeminy“ přesto případně zobrazovaly uživatelské hodnoty. Do této tabulky byl doplněn nový sloupeček, který koresponduje s touto volbou.
  - Import starších projektů *.rtw s odlišnými parametry zeminy vlevo a vpravo pod základem byl chybný.
  - Pokud došlo ke smazání některých stavebních fází, pak nebyla možná v některých případech volba kotev z databanky.
  - Uživatelské vodní tlaky nelze přiřazovat k proměnným zatěžovacím stavům, tudíž byla tato možnost potlačena.
  - Volba typu redistribuce klidového tlaku zeminy nebyla až do verze 18.0 možná. Při importu těchto starších projektů proto docházelo k chybné interpretaci typu redistribuce.
  - Pokud byly vnitřní účinky pouze záporné, pak se nezobrazoval jejich průběh. Toto však nemělo žádný vliv na výpočet a zobrazení výsledků v protokolu.
  - Pokud se pro návrh záporové stěny zvolil profil zdvojené U a tento následně změnil na jiný než U profil, pak se ve výpočtu přesto dále uvažovalo se zdvojeným momentem odolnosti.
 • Návrhy:
  - Návrh výplně byl chybný, pokud neexistovala žádná proměnná zatížení.
 • Protokol:
  - V případě pažení z různých typů úseků – např. záporová stěna nahoře a dole pilotová stěna – se v některých případech neprotokoloval posudek výplně pilotové stěny.
  - Pokud nejsou zadány žádné uživatelské součinitele tlaku zeminy, pak se tyto v přehledu parametrů vrstev zeminy rovněž neprotokolují.
  - Při volbě možnosti „Odtržení kořene kotvy“ se neprotokolovala tabulka součinitelů tlaku zeminy.
 • Zadání:
  - Při importu starších projektů *.rtw mohlo při existenci laviček na straně výkopu docházet k chybnému přiřazení vrstev zeminy.
 • Výpočet:
  - V případě pažení z různých typů úseků – např. při změně rozteče dolní pilotové stěny – se tato změna nepřenášela do výpočtu efektivní kontaktní plochy v "Posudku přenosu svislých sil dle EB84".
  - V návrzích betonu byla označení As.vnější a As.vnitřní zaměněna.
  - Pokud úsek pažení končil nad dnem výkopu, pak se odolnost zeminy na malých tlačených plochách v některých případech počítala chybně.
  - Pokud se u vrstvy zeminy nastavila možnost "uživatelské součinitele" pro výpočet tlaku zeminy a byla současně zadána hodnota kh = 0.0, pak se tato (v rozporu s popisem v uživatelské příručce) nepočítala z parametrů vrstvy zeminy, ale zůstávala nulová.
  - Při chybném iterativním výpočtu délky stěny následuje varování, které musí být uživatelem potvrzeno.
  - Vlastní tíha zeminy > 100 kN/m3 nemůže být uvažována ve výpočtu smykových kružnic, proto v těchto případech následuje varování.
  - U příliš strmých svahů byl součinitel klidového tlaku zeminy dle Simmer/Werner chybný.
  - Odstraněny problémy se zaokrouhlováním v průběhu iterace, pokud hladiny vody ležely v těsné blízkosti k jiným hranám.
 
Děkujeme za spolupráci a doporučujeme používání aktuálních programových verzí RIBTEC® 21.0.
 
Váš team RIBTEC®
 
UPOZORNĚNÍ: pro funkčnost aktuálních verzí 21.0 je nutná licenční autorizace s oprávněním na verze 21.0.
Autorizaci s vyšším číslem verze získáte buď bezplatně na základě > servisní smlouvy s RIB, anebo zpoplatněnou aktualizací starší verze. V tomto případě si od nás nezávazně vyžádejte > cenovou nabídku aktualizace.
 
 
Kontaktujte nás
 
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00 Praha 4
Tel: +420 241 442 078
E-mail: info@rib.cz
Web: rib.cz
 
Odkazy
 
Produkty
Aktuality
Akční nabídky
Reference
DOWNLOAD
GDPR
 
Všeobecné
 
Tyto emaily Vám jsou zasílány na adresu unknown@unknown.invalid.
 
Pokud si již dále nepřejete dostávat tyto novinky, pak jejich příjem odhlaste zde. 
 
Impressum
 
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99, CZ-140 00 Praha 4
email: info@rib.cz
Jednatelé: Christian Höntschke, Libor Svejda
Městský soud Praha, Rg.C 57959
IČO: 25648764, DIČ: CZ 25648764
 
 
Pro jisté doručování našich Newsletterů si prosím uložte tuto adresu odesílatele do Vašeho adresáře. Pokud používáte Google Mail, pak si nastavte tento Newsletter jako "důležitý".