Logo RIB Software SE
 
 
RIB Newsletter
 
RIBTEC®
Statický software RIB 2022:
Vážené dámy a pánové,
 
pro 6 častých činností Vaší inženýrské kanceláře nabízejí aktuální verze 22.0 statického softwaru RIB nové možnosti, jak rychleji, bezpečněji a efektivněji dosáhnout požadovaných cílů.
 
Rádi Vám exkluzivně představíme, jak tohoto můžete využít:
Vyžádejte si individuální termín online. Rádi se zaměříme na Vaše dotazy a potřeby!
 
> sjednání termínu
 
... nebo zavolejte na +420 608 953 721.
 
Těšíme se na spolupráci s Vámi!
 
Váš team RIBTEC
 
Save the Date: navštivte nás na Výstavě Beton při > Betonářských dnech 2022,
                          19. - 20.05., AQUAPALACE Hotel **** Prague - Čestlice.
 
 
Novinky 2022
V 1. polovině roku 2022 představujeme inovované aplikace. Kromě přizpůsobení funkčnosti všech programů na Windows 11 pokračoval jejich vývoj přidáním dalších užitečných rozšíření, úprav a aktualizací. Reprezentativně uvádíme např. těchto 6 následujících produktů:
1. FERMO 22.0
FERMO 22
 
Nová verze tohoto softwaru na statiku prefabrikovaných nosníků a stropních desek, s předpětím i bez, umožňuje velmi detailní rozbor namáhání kritických návrhových řezů a rozšířený nelineární výpočet průhybů.
 
> více
2. BEST 22.0
BEST 22
 
Nově strukturovaný a rozšířený protokol výpočtu a návrhů významně přispívá ke srozumitelnosti a přehlednosti výsledků. Návrh na požární odolnost zónovou metodou byl rozšířen a úspěšné verifikován i pro sloupy s kruhovým průřezem.
 
> více
3. FUNDA 22.0
FUNDA 22
 
Statické výpočty základových patek, pasů a kalichů byly rozšířeny o výpočet sedání základu s využitím Boussinesqových napěťových diagramů pro elastický izotropní poloprostor a o návrhy betonu s nekovovou výztuží.
 
> více
RTwalls Report
 
4. RTwalls 22.0: pažení stavebních jam
Protokol výpočtů, návrhů a posudků byl dle požadavků z praxe kompletně přepracován. Všechny kapitoly zadání výpočetního modelu se dokumentují na začátku, tj. odděleně od mezivýsledků stavebních fází a závěrečné rekapitulace. Zvýšila se tak přehlednost a konfigurovatelnost výstupů a zmenšil jejich celkový rozsah.
 
> více
Revit-AddIn ModelCheck
 
5. iTWO structure fem 22.0: pokračující vývoj nové generace komplexního statického softwaru RIB
 
Moderní řešení statiky ŽB desek s využitím technologií FEM a BIM, včetně inteligentního nástroje PlugIn pro Autodesk Revit na kontrolu a opravy analytického modelu a jeho následující přenos do statického výpočtu a návrhů.
 
> více
ZEICON-iTWOstructure
 
6. ZEICON 22.0: sestavení a přenos výpočetního modelu iTWO structure fem přímo z prohlížeče ZEICON 3D Viewer
Z prostorového modelu budovy, importovaného do ZEICONu > rozhraním IFC nebo sestaveného z konstrukčních prvků ZEICON, lze pro zvolenou stropní desku automatizovaně připravit statický výpočetní model a pokračovat v jejím návrhu v iTWO structure fem. Výsledky spočtených nutných ploch výztuže se přenáší zpět do výkresu jako dynamický podklad pro rozmísťování výztuže.
 
> více