Nové verze 21.0 statického softwaru RIBTEC®
Vážené dámy a pánové,
vydáváme nové verze 21.0 statického softwaru RIBTEC®.
 
Stažení a instalaci aktuálních verzí 21.0 statických programů RIBTEC® je možné přes systém automatizovaných aktualizací > AutoUpdate RIBTEC® (PDF). Základním předpokladem pro jejich zobrazení a nabídku k instalaci je výroční aktualizace Vašich autorizačních dat! Postup viz v Upozornění zcela na konci tohoto newsletteru.
 
Tytéž programové verze 21.0 lze stáhnout z FTP přes odkazy > na dílčí instalační balíčky podskupin produktů RIBtec, RIBfem, RIBgeo, RIBcad a iTWO structure fem.
 
   ✔ Přehled všech novinek, funkčních rozšíření a oprav viz > protokol změn (PDF) produktů RIBTEC® 21.0!
   ✔ Seznamte se s těmito > důležitými pokyny (PDF) k instalaci a užívání verzí 21.0.
 
Hlavní témata inovací verzí 21.0:
 
 
Štíhlé betonové sloupy BEST s novým výpočetním jádrem a možnostmi
 

 
Statický software na navrhování velmi šíhlých betonových sloupů BEST beton vychází od verze 21.0 s novým výpočetním a návrhovým jádrem FEM, které bylo speciálně rozšířeno a naladěno pro tyto účely, a poskytuje tak nové a výstižnější možnosti statiky těchto velmi náročných a častých konstrukčních prvků.
 
Dalšími novinkami jsou např. duální výpočet stupňů využití jak pro únosnost na úrovni průřezů, tak i pro globální systémovou vzpěrnou stabilitu, možné odstupňování materiálů betonu a výztuže po úsecích, resp. podlažích sloupu, nová standardní schémata rozmístění výztuže ve sloupu, volitelně výpočet a posouzení deformací na MS použitelnosti, nová termická analýza diferenciální metodou a zpřesněný návrh na požární odolnost zónovou metodou.
Předpjaté a železobetonové prefabrikované nosníky a desky FERMO s novým typem průřezu
 
Novinky FERMO 21.0
 
Od verze FERMO 21.0 jsou k dispozici další praktická a efektivní funkční rozšíření. Nabídka tvarů průřezu nosníků byla rozšířena o tvar V s tzv. korunou. Jeho praktické využití je při modelování nosníků s konzolami na osazení navazujících prvků nebo bednění pro dobetonávku.
 
Nově lze omezit rozsah výstupů pouze na tzv. uživatelské návrhové řezy. Toho lze využít např. při opakovaných výpočtech ve fázi návrhu, nebo pro stručnou dokumentaci statiky typizovaných prvků. V diagramu vykrytí tahů byly implementovány další kontrolní funkce a přísnější tolerance a lze jej tak využít i ve vyhodnocení nepředpjatých prvků.
Základové patky a kalichy FUNDA nově s integrovaným výpočtem sedání
 
Novinky FUNDA 21.0
 
Funkční rozsah FUNDA byl rozšířen o výpočet sedání základu. Tato nová funkcionalita je k dispozici již v jeho základní licenční variantě. Výpočet sedání základu na více vodorovných vrstvách zeminy je možný rovněž pro jeho excentrické a šikmé zatížení. Hloubka ovlivněná sedáním se stanovuje automaticky. Volitelně lze ovlivněnou hloubku přímo zadat.
 
U kruhových a polygonálních základových patek probíhá výpočet na náhradním obdélníku.
Novinka iTWO structure fem & nové softwarové balíky SLAB
 
Novinka iTWO structure fem
 
S novou, nastupující generací statického softwaru > iTWO structure fem přepisuje RIB vlastní historii a přináší s prvními licenčními balíky SLAB progresivní a praktická řešení pro monolitické stropní a základové desky a filigrány.
Betonářský konstrukční CAD ZEICON s rozhraním IFC pro spolupráci na projektech BIM
 
Novinky ZEICON 21.0
 
Nové datové rozhraní pro import a export konstrukčních prvků ve formátu IFC 4.0 podporuje spolupráci na projektech BIM. Konstrukční prvky výkresu lze zařazovat do globální struktury členění stavebního projektu, popř. přebírat tuto jednoznačnou strukturu z prostorových modelů IFC.
 
Nová administrace importovaných nutných ploch výztuže ze statických výpočtů poskytuje přehled a správu přes všechny tyto propojené výsledky, což významně usnadňuje interakci zejména v případě komplexních prostorových modelů FEM. Do výkresu načtené nutné plochy výztuže lze zobrazovat a automatizovaně započítat na již rozmístěnou výztuž.
PONTI stahlverbund WIB pro statiku mostů s ocelovými nosníky zalitými v betonu
 
Novinky PONTI stahlverbund WIB
 
Systém na statiku spřažených ocelobetonových mostů PONTI® stahlverbund byl rozšířen o nový konstrukční typ - válcované profily I zalité v betonové desce. U mostů typu WIB se jedná o progresivní, ekonomické konstrukce, vhodné zejména pro jednopolové mosty menších a středních rozpětí, včetně šikmého uspořádání. Návrhy a posudky zohledňují vliv vzniku trhlin nad podporami a uvnitř pole.
 
Praktické aplikace potvrzují, že lze tento typ mostů efektivně navrhovat i jako rámové konstrukce. Nespornou výhodou nosníků WIB je jejich snadné stavební provádění.
 
UPOZORNĚNÍ: pro provozování aktuálních verzí je nutná autorizace na verze 21.0, kterou získáte:
 
buď bezplatně a automatizovaně na základě > servisní smlouvy s RIB:
- v RIB Licenčním manageru, v kategorii Autorizace zatrhnout načíst ze servisního portálu RIB (přes internet);
- stisknout tlačítko Přenést;
- tento postup zopakovat na všech pracovištích;
- u síťových licencí aktulizovat autorizaci NEJPRVE na tzv. licenčním serveru a následně zapsat licenční klíče a restartovat síťovou službu poskytování licence do sítě.
 
nebo, nemáte-li servisní smlouvu s RIB, si nezávazně > vyžádejte cenovou nabídku aktualizace.
 
Doporučujeme používání aktuálních programových verzí RIBTEC® 21.0 a přejeme Vám s nimi mnoho úspěchů!
 
Váš team RIBTEC®
Kontaktujte nás
 
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00 Praha 4
Tel: +420 241 442 078
E-mail: info@rib.cz
Web: rib.cz
 
Odkazy
 
Produkty
Aktuality
Akční nabídky
Reference
DOWNLOAD
GDPR
 
Všeobecné
 
Tyto emaily Vám jsou zasílány na adresu info@rib.cz.
 
Pokud si již dále nepřejete dostávat tyto novinky, pak jejich příjem odhlaste zde. 
 
Impressum
 
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99, CZ-140 00 Praha 4
email: info@rib.cz
Jednatelé: Christian Höntschke, Libor Svejda
Městský soud Praha, Rg.C 57959
IČO: 25648764, DIČ: CZ 25648764
 
 
Pro jisté doručování našich Newsletterů si prosím uložte tuto adresu odesílatele do Vašeho adresáře. Pokud používáte Google Mail, pak si nastavte tento Newsletter jako "důležitý".