Aktualizace statických softwarů RIBTEC® 20.0
produkty podskupiny RIBfem
Vážené dámy a pánové,
vydali jsme aktualizaci programových verzí 20.0 softwarových produktů na statiku stavebních konstrukcí RIBTEC®. Stažení a instalace těchto aktualizovaných verzí je okamžitě možné přes systém automatizovaných aktualizací > AutoUpdate RIBTEC® (PDF), nebo stažením z FTP přes odkazy > na dílčí instalační balíčky.
 
Změny v TRIMAS 20.0 Build 14012021 (změny oproti předchozímu Build 27102020):
 • Návrhy:
  - Návrhy na seizmickou situaci se dle normy ÖNorm nově vedou s materiálovými součiniteli spolehlivosti pro mimořádnou návrhovou situaci.
 • Vyhodnocení:
  - Pokud byla šířka příruby průvlaku (průřezu typu Nosník T) shodná se šířkou stojiny a současně ponechána spolupůsobící šířka desky (= příruby) oboustranně aktivní, pak byl výsledek návrhu výztuže průvlaku chybný.
  - Při zobrazení průběhů nutné ohybové výztuže nosníků se v textovém rámečku zobrazují opět správné její min. a max. hodnoty.
  - Při zobrazení průběhů výsledků plošných konečných prvků s lineární tvarovou funkcí formou izoploch nebo izolinií se mohly v některých případech vytvářet nesrozumitelné obrazce.
 • Zadání:
  - Uživatelsky zadaný moment setrvačnosti 2. řádu Iyy se u jeklů uvažoval chybně s dvojnásobnou hodnotou.
 • Řízení návrhů:
  - Pokud se pro skořepinovou plochu zvolí její návrh jako stěna, pak se při následující generaci kombinačních předpisů zatížení automaticky doplní příslušné kombinace normálových sil jako účinků pro tento požadovaný typ návrhu.
Změny v PONTI 20.0 Build 14012021 (změny oproti předchozímu Build 27102020):
 • Návrhy HAUZU:
  - Ve výkresech průběhů se nyní zobrazují i případné skoky v napětí.
 • Návrhy NAZWEI:
  - Typ návrhové kombinace se již neprotokoluje, neboť nekoresponduje s posudkem provozní pevnosti. Při tomto posudku se totiž neuvažuje s častým teplotním zatížením, ale s pravděpodobným teplotním zatížením.
 
Děkujeme za spolupráci a doporučujeme používání aktuálních programových verzí RIBTEC® 20.0.
 
Váš team RIBTEC®
 
UPOZORNĚNÍ: pro funkčnost aktuálních verzí 20.0 je nutná licenční autorizace s oprávněním na verze 20.0.
Autorizaci s vyšším číslem verze získáte buď bezplatně na základě > servisní smlouvy s RIB, anebo zpoplatněnou aktualizací starší verze. V tomto případě si od nás nezávazně vyžádejte > cenovou nabídku aktualizace.
 
 
Kontaktujte nás
 
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00 Praha 4
Tel: +420 241 442 078
E-mail: info@rib.cz
Web: rib.cz
 
Odkazy
 
Produkty
Aktuality
Akční nabídky
Reference
DOWNLOAD
GDPR
 
Všeobecné
 
Tyto emaily Vám jsou zasílány na adresu info@rib.cz.
 
Pokud si již dále nepřejete dostávat tyto novinky, pak jejich příjem odhlaste zde. 
 
Impressum
 
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99, CZ-140 00 Praha 4
email: info@rib.cz
Jednatelé: Christian Höntschke, Libor Svejda
Městský soud Praha, Rg.C 57959
IČO: 25648764, DIČ: CZ 25648764
 
 
Pro jisté doručování našich Newsletterů si prosím uložte tuto adresu odesílatele do Vašeho adresáře. Pokud používáte Google Mail, pak si nastavte tento Newsletter jako "důležitý".