RIB Software SE Logo
 
 
Statika betonových sloupů RIBtec BEST 21.0
nové funkční rozšíření MSP+MAT
Rozšíření BEST 21.0 MSP+MAT
 

 
jistě již úspěšně používáte aktuální verzi BEST beton 21.0, kterou jste od nás obdržel bezplatně, v rámci Vaší servisní smlouvy RIB.
 
Zcela nové nelineární výpočetní a návrhové jádro poskytuje komplexnější možnosti řešení statiky štíhlých betonových sloupů a další důležitá > funkční rozšíření.
 
Nad rámec základní licenční verze BEST beton Vám nabízíme nové funkční rozšíření MSP+MAT, které pokrývá tato témata:
 
Výpočet a posouzení deformací sloupu na MS použitelnosti pro standardní (kvazistálé, časté, charakteristické) nebo individuální návrhové kombinace.
Hospodárnější návrhy sloupů z vysokopevnostních materiálů (např. SAS670), včetně zohlednění časové redistribuce namáhání z betonu na výztuž.
Odstupňování konstrukčních materiálů (beton, betonářská výztuž) po úsecích, vhodné např. pro ekonomický návrh po podlažích montovaných sloupů.
> Přejít na objednávku
> Termín prezentace online
 
Těšíme se na další spolupráci s Vámi!
 
Váš team RIBTEC®
 
Rozšíření BEST 21.0 MSP+MAT
 
Výhody nové modulární koncepce BEST
Modulární koncepce BEST 21.0 umožňuje individuální > konfiguraci funkčního rozsahu, jak při síťovém provozu, tak i v případě pozdější potřeby jeho rozšíření o další licenční moduly.
 
Funkční moduly BEST
BEST beton - MSÚ pro betonové sloupy
BEST beton MSP+MAT - MSP, odstupňování materiálů, vysokopevnostní výztuž
BEST beton požár - požární odolnost zónovou metodou
BEST beton výztuž - individuální schémata rozmístění výztuže v průřezu
(v přípravě pro verzi 22.x)
BEST beton předpětí - sloupy s předpjatou výztuží
(v přípravě pro verzi 22.x)
BEST beton poly - polygonální průřezy sloupu
(v přípravě pro verzi 22.x)
BEST ocel - MSÚ pro ocelové sloupy, včetně vzpěru s klopením a MSP